Dobrodošli na internet stranicu nas-svet.com!

Svakim pristupom stranici nas-svet.com ili bilo kom njenom delu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji mogu proisteći iz korišćenja, kao i da ih u celosti prihvata.

Autorska prava

Nas Svet će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na ovoj stranici povređeno sopstveno autorsko pravo. Ukoliko se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, sporni sadržaj će biti uklonjen u najkraćem mogućem roku.

Linkovi na druge web-stranice

Nas Svet ne snosi odgovornost za sadržinu web-stranica izvan www.nas-svet.com

Komentari

nas-svet.com zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje, psovke, sadržaje u kojima se nalaze direktne pretnje drugim licima, kao i sadržaj koji je štetan na bilo koji drugi način. Ne odgovaramo za komentare posetilaca koji su isključivo odraz njihovog mišljenja.

Zaštita privatnosti

nas-svet.com, u skladu sa Zakonom, može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja stranice kao što su email adresa, ime i prezime, podaci o računaru i internet provajderu. Nas Svet se obavezuje da nikada neće svojevoljno predati podatke trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom (u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika).

Nas Svet zadržava pravo promene, ukidanje (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na stranici bez prethodne najave.

Nas Svet zadržava pravo izmene ovih pravila korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih pravila koršćenja, možete nam se obratiti putem mejla: kontakt@nas-svet.com

Poslednji put izmenjeno: 2.7.2019.